Kategori Ettertanke

Hva er så lykke?

Hver og en av oss har mest sannsynlig ganske ulike oppfatninger av hva lykke er. Og hvem kan si om det ene eller det andre er riktig. For de fleste vil egen definisjon være det som er riktig for den…

Les mer

Ordenes makt …

Jeg skulle ønske mennesker kunne forsøke å høre etter hva andre forsøker å si og hva de faktisk mener. Alt for mange hører det de ønsker å høre og ser det de ønsker å se. Deretter tolkes det fra eget…

Les mer