Hva er så lykke?

Hver og en av oss har mest sannsynlig ganske ulike oppfatninger av hva lykke er. Og hvem kan si om det ene eller det andre er riktig. For de fleste vil egen definisjon være det som er riktig for den enkelte. Det er imidlertid mulig å komme frem til noen generiske definisjoner basert på hypoteser, analyser og empiriske data. Og da har noen forskere selvfølgelig gjort akkurat det …