Ordenes makt …

Jeg skulle ønske mennesker kunne forsøke å høre etter hva andre forsøker å si og hva de faktisk mener. Alt for mange hører det de ønsker å høre og ser det de ønsker å se.

Deretter tolkes det fra eget ståsted og slutninger dras – alt for ofte på feil grunnlag og med mangelfull informasjon for slutningene man drar. Og alt for ofte er det de mest skråsikre som raskest kommer fram til feil konklusjon på feil grunnlag.

Når verden en gang er som den er, forteller denne historien mye om hva man kan bidra med hvis man evner å bry seg, ta hensyn og tenke utenfor boksen …