Et lite øyeblikk ...

Kategori: Ettertanke

Hva er så lykke?

Hver og en av oss har mest sannsynlig ganske ulike oppfatninger av hva lykke er. Og hvem kan si om det ene eller det andre er riktig. For de fleste vil egen definisjon være det som er riktig for den enkelte. Det er imidlertid mulig å komme frem til noen generiske definisjoner basert på hypoteser, analyser Les mer …

Ordenes makt …

Jeg skulle ønske mennesker kunne forsøke å høre etter hva andre forsøker å si og hva de faktisk mener. Alt for mange hører det de ønsker å høre og ser det de ønsker å se. Deretter tolkes det fra eget ståsted og slutninger dras – alt for ofte på feil grunnlag og med mangelfull informasjon Les mer …